Home > Aktualności > 6 miesięcy bez Juleczki.

20 sierpień – 0:47.

Sześć miesięcy bez Ciebie. Sześć miesięcy tęsknoty. Ból ciągle wielki, a łzy wypełniają oczy.

Ale tak często czujemy Twoją obecność, doświadczamy Twojej opieki. Codziennie jesteś z nami, w nas, a my u Ciebie.

Jesteś z nami na szlaku w górach, w samochodzie, w podróży, w codziennym życiu.

Miłość nigdy się nie kończy … Juleczko.

Hymn o miłości. 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę, i miał tak wielką wiarę, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy [już] nie stanie.
Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy.
Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne.
Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [ujrzymy] twarzą w twarz.
Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany.

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: a największa z nich jest miłość.

Z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian    (1 Kor 13, 1-13)

 

20 Komentarzy

Twój adres nie będzie widoczny. Wymagane pola *

*